Start

 

Rö Folketshus- och Byalagsförening

 

Ordförande: Leif Lundberg

e-post: ordforande&rofolketshus.se   Tel: 070 289 48 44

                     Sekreterare: Erik Normark                     

e-post: sekreterare&rofolketshus.se   Tel:070-494 79 43

Kassör: Johannes Menzel 

e-post: kassor&rofolketshus.se Tel: 070 570 46 95

Boka festlokal

vid havet!

Uthyrning

Mona Nixon

070 348 37 52

Historia

I början av 1900-talet fanns här i Rö ett sågverk, som anställde som mest ca 200 man. Här, som på många andra ställen, bildades en fackförening bland arbetarna, som inte sågs med blida ögon av företaget. Det var svårt att få någon lämplig plats att hålla till vid mötena. Det försökte packa ihop sig hemma hos någon kollega, men alla bodde trångt, så det var inte så lätt. Nu föddes tanken att de skulle försöka bygga en egen lokal. Några eldsjälar ställde sig i spetsen för projektet. En förening bildades, som kallades Rö Arbetares Byggnadsförening upa. Den första styrelsen bestod av Nils Nyberg, Albert Hallén, Jon Pettersson, Eugen Höglund och Viktor Höglund.

På en möte den 20 mars 1910 antogs de stadgar som utarbetades. Dessa registrerades i Härnösands landskansli den 6 juni 1910.

 

 

Läs mer ...

Vad är nytt? 

Uppdaterat 17 maj 2022


 

 

 

 Webmaster: lennart.lahti & rofolketshus.se


 

Information

Rö Arb.Byggnadsförening (ek.förening och tidigare ägare) har ingått i frivillig likvidation from år 2013.

Driften av fastigheten Rö Folkets Hus och verksamheten har övertagits av ideella föreningen  Rö Folkets Hus- och Byalagsförening.

Nya föreningens stadgar      Läs här


Byggnadsföreningens sista årsstämma hölls den 24 mars 2013 Protokoll här   

Rö Arb. Byggnadsförening är nu avregistrerad enligt beslut på Bolagsverket den 22 april 2013


Artikel i SCA.s tidning Din Skog om Vålön Läs här


Meddela gärna mailadress till: info&rofolketshus.se så får ni veta när det händer något på Folkets hus


Länk till styrelse-och årsmötesprotokoll


Passa på att betala medlemsavgiften, 100 kr enskild och 200 kr för familj!

Bankgiro 5416-8802 eller kontant till kassören


Företag som önskar reklamplats på tavlan vid Folkets Hus kan kontakta Leif Lundberg tel 070-289 48 44


Annons

Välkommen till Salong Höga Kusten

https:/www.salonghogakusten.se


Berättelser från Rö Läs här


                            Aktiviteter

Midsommarfirande 24 Juni kl 12, Servering med fika och varm korv. Ringdans och lekar, Välkomna!

© Rö Folkets Hus- och Byalagsförening