Start

 

Välkommen till Rö Folketshus och Byalagsförening

 

Boka festlokal vid havet!

Vill du hyra vårt hus?


Kontakt: Erik Normark

Telefon: 070 494 79 43

Epost: sekreterare@rofolketshus.se


Mer info om uthyrning här!


Företag som önskar reklamplats på tavlan vid Folkets Hus kan kontakta föreningens ordförande:

ordforande@rofolketshus.se 

Vill du bli medlem?


Medlemsavgift:

100 kr per person eller 200 kr per familj per år.


Betala till:

BankGiro 5416-8802 eller

Swish 1234504502


OBS! Ange namn och epostadress på betalningen.